Ακτινολόγηση

Τι είναι η Ακτινολόγηση Τροχού ;

Οι Υπηρεσίες Ακτινολόγησης-Επισκευής περιλαμβάνουν την ακριβή ρύθμιση των ακτίνων του τροχού ώστε η στεφάνη του, και κατ’επέκταση το ελαστικό, να περιστρέφονται ομοιόμορφα, με αποτέλεσμα την καλύτερη μηχανική λειτουργία και αντοχή του τροχού κατά την κύλιση καθώς και την ασφαλέστερη οδήγηση.